God Jul och Gott Nytt År

Publicerat 13.12.23

Vi på Verendus vill tacka för 2013 och skicka en hälsning inför Jul och Nyår. Under året har det hänt mycket kul för oss, vi har bl.a. nyanställt två killar, Tobias på marknad/affärsutveckling och Christoffer som utvecklare. Framöver kommer vi vara sju personer som jobbar heltid i företaget vilket innebär att vi kan öka kvalitén i programmen, ny funktioner och samarbeten som ständigt är aktuellt för oss.

Vi har redan nu många nya funktioner och förbättringar under testning och stora integrationer/samarbeten med branschpartners som kommer lanseras löpande under 2014, varav flera är helt unika för branschen. Målsättningen är som alltid att återförsäljarna i husvagns- och husbilsbranschen blir ännu mer effektiva och lönsamma. Den största nyheten under 2014 kommer bli vårt webbaserade butik/kassa-program. Mer info släpps in på det nya året.

Vi har under året fått många nya husvagn- och husbilshandlare vilket gör att vi nu är marknadsledare både i Sverige och Norge inom säljstöd och verkstadsprogram.

Vi vill rikta ett extra stort tack till alla våra användare och samarbetspartners i form av återförsäljare, tillverkare, importörer, agenter, finansbolag och grossister som hjälper oss att göra vardagen för husvagn- och husbilsbranschen enklare. Utan er vore vi ingenting och alla tänkbar feedback från er är otroligt viktig, så bara hör av er till oss om ni har förslag på förbättringar, spännande samarbeten eller bara vill ge våra utvecklare beröm.

Vi valde i år att skippa julklapparna och istället skänka pengar till Musikhjälpens insamling som i år hade temat: Alla tjejers rätt att överleva sin graviditet. Vi vill med det tacka för året som gått och önska er ett framgångsrikt 2014.

/Dick, Andreas, Adam, Christoffer, Tobias, Henrik och Markus

Vi i Verendus ønsker å takke før 2013 og sende en hilsen før jul og nyttår . I løpet av året har det vært mye moro for oss, har vi f.eks ansatt to mer gutta , Tobias på markedet / forretningsutvikling og Christoffer som utviklere. Heretter vil vi være sju personer som jobber fulltid i selskapet som betyr at vi kan øke kvaliteten på programmene, nye funksjoner og partnerskap som er konstant viktigt for oss.

Vi har allerede mange nye funksjoner og forbedringer i testing og store integrasjoner / samarbeid med bransjepartnere som vil bli lansert i 2014, hvorav flere er unik for bransjen. Målet er som alltid til forhandlere i caravan- og bobilbransjen blir stadig mer effektiv og lønnsom. Den største nyheten i 2014 vil være vår butikkprogram (mer info in på 2014).
 
I år har vi fått mange nye caravan-og bobil forhandlere som betyr at vi er nå markedsleder i Sverige og Norge i salgsstøtte og verksted.
 
Vi ønsker å utvide en spesiell takk til alle våre brukere og samarbeidspartnere som forhandlere, produsenter, importører, agenter, finansieringsselskaper og grossister som hjelper oss med å gjøre hverdagen for campingvogn- og bobilbransjen enklere. Uten dere ville vi være ingenting, og alle tenkelige tilbakemeldinger fra deg som kundeer utrolig viktig, så bare ikke nøl med å kontakte oss hvis du har forslag til forbedringer, spennende samarbeid eller bare ønsker å gi våre utviklere ros .
 
Vi valgte i år å hoppe over gavene og i stedet donere penger til Musikhjälpens samling, som i år hadde temaet: “Alle jenters rett til å overleve graviditet.” Vi ønsker å takke det for det siste året og ønsker deg en vellykket 2014 .

/Dick, Andreas, Adam, Christoffer, Tobias, Henrik och Markus

We at Verendus would like to thank you for the year of 2013 and send a greeting before the Christmas and New Year. During the year, there have been a lot of fun for us, we have increased the team with two more guys, Tobias on market / business development and Christoffer as a developer. Henceforth we will be seven people working full-time in the company which means that we can increase the quality of programs, new features and partnerships that are constantly being developed.

We already have many new features and improvements in testing and large integrations / collaborations with industry partners that will continuously launched in 2014, several of which are unique to the industry. The goal is as always to the make the dealerships in the caravan and motorhome industry to become more efficient and profitable. The biggest news in 2014 will be our online Store/Shop. More info will be released during the year.
 
During the year we made ​​many new customers among the caravan and motorhome dealers (RV and mobilehome), which means we are now the market leader in Sweden and Norway in Sales and Workshop supports.
 
We would like to extend special thanks to all our users and partners such as retailers , manufacturers, importers, agents , finance companies and wholesalers who help us make everyday for caravan and motorhome industry easier. Without you we would be nothing and all conceivable feedback from you is incredibly important, so just do not hesitate to contact us if you have suggestions for improvements, exciting collaborations or just want to give our developers praise.
 
We chose this year to skip the presents and instead donate money to Musikhjälpens collection (Swedish fund), which this year had the theme: “All girls’ right to survive pregnancy”. We would like to thank you for the past year and wish you a successful 2014.

/ Dick , Andreas, Adam , Christoffer , Tobias , Henrik och Markus

Dela
Kontaktperson

Dick Darelid

VD / Försäljning

dick@verendus.se
036 777 92 51

Tack för ditt meddelande!

Vi återkommer till dig inom kort.

 

Med vänliga hälsningar,

Team Verendus