Verendus vinner regionalt Skapa-pris

Publicerat 12.06.21

SKAPA Utvecklingsstipendium‘s syfte är att ge stöd åt uppfinnare så att de kan utveckla sina uppfinningar till produkter och tjänster på marknaden. Priset delas ut till de finalister som gjort de mest förtjänstfulla insatserna i landet gällande kreativt nyskapande av sina produkter/tjänster.

Detta pris fick vi äran att ta emot av Almi Företagspartners vd Eva Sundman med motiveringen:

”Dick Petersson och Andreas Larsson har tagit fram en snillrik mjukvara som är skräddarsydd för husvagns och husbilsbranschen vilken skapar en genial win-win situation för branschens aktörer. Produkten har på kort tid blivit marknadsledande och nått en betydande försäljning. Produkten har stora möjligheter att exporteras samt expandera mot närliggande branscher.”

Bakom stiftelsen SKAPA står Stockholmsmässan, Svenska Uppfinnareföreningen, ALMI Företagspartner, Vinnova, Patent och Registreringsverket, PRV samt Agne Johanssons fond. Syftet med stipendiet är att stimulera tekniskt nyskapande och kreativitet som leder till kommersiella möjligheter.

Såklart är det inte bara grundarna Dick och Andreas som ska få äran för detta utan såklart även kollegorna Adam, Markus och Henrik, våra kunder och samarbetspartners, samt Science Park Jönköping.

Här kan ni läsa artikeln som publicerades i Jönköpings PostenSKAPA Utvecklingsstipendium‘s mål er å støtte oppfinnere så at de kan utvikle sine oppfinninger til produkter og tjenester på markedet. Priset deles ut til de finalister som har gjort de mest fortjenestefulle innstatsene i landet når det gjelder kreativt nyskapende av sine produkter/tjenester.

Dette priset fikk vi æren av å motta av Almi Företagspartners vd Eva Sundman med motiveringen:

“Dick Petersson og Andreas Larsson har fremtatt en genial mykvare som er skreddersydd for campingvogn og bobilbransjen hvilket skaper en genial win-win situasjon for aktørene i bransjen. Produktet har på kort tid blitt markedsleder og oppnådd betydelige salg. Produktet har et stort potensial til å eksportere og utvide til relaterte næringer.”

Bak stiftelsen SKAPA står Stockholmsmessen, Svenske Oppfinnerforeningen, ALMI forhandlerspartner, Vinnova, Patent og Registreringsverket, PRV og Agne Johanssons fond. Målet med stipendet er å stimulere teknisk nyskapende og kreativitet som leder til kommersielle muligheter.

Såklart er det ikke bare grundere Dick og Andreas som skal få hele æren for dette men tilsammen med kollegene Adam, Markus og Henrik, våre kunder og samarbeidspartnere og Science Park Jönköping.

Här kan ni läsa artikeln som publicerades i Jönköpings Posten

 CREATE Development Award’s idea is to support the inventors so they can develop their inventions into products and services in the market. The prize is awarded to the finalists who made the most meritorious efforts in Sweden considering the creative innovation of their products/services.

We had the honor to receive this prize from Almi Business Partner´s CEO Eva Sundman with the following motivation:

“Dick Peterson and Andreas Larsson have developed brilliant software which is customized for the caravan and motorhome industry and that create a brilliant win-win situation for the branch-players. The product has quickly become the market leader and achieved significant sales. The product has great potential to export and expand to related industries.”

Behind the CREATE Foundation is Stockholm International Fairs, Swedish Inventors Association, ALMI Business Partner, Vinnova, the Patent and Registration Office, PRV and also Agne Johansson´s fund. The purpose of the scholarship is to stimulate technological innovation and creativity leading to commercial opportunities.

Of course it is not only the founders Dick and Andreas who will receive the honor, but also colleagues Adam, Markus and Henrik, our customers and partners, and the Science Park Jönköping.Die Idee hinter dem ERSCHAFFEN-Stipendiums ist es Entwickler zu unterstützen so das Sie ihre Erfindungen in Produkte und Dienste für den Markt umwandeln können. Der preis wird für bedeutende Einsätze und Anstrengungen um ihre innovative Produkte und Dienste zu erschaffen an die Finalisten in Schweden verteilt.

Wir hatten die Ehre diesen preis von Almi Geschäftspartners Generaldirektor Ewa Sundman mit folgender Motivierung entgegen zunehmen:

“Dick Peterson und Andreas Larsson haben eine geniale Software entwickelt die maßgeschneidert für die Wohnwagen und Wohnmobilbranche ist und eine brillante win-win Situation für die Akteure des Marktes erstellt. Das Produkt ist schnell leitend in der Branche geworden und ist schon jetzt in bedeutender Anzahl verkauft worden. Das Produkt hat große Möglichkeiten auf anderen verwandte Industrien appliziert zu werden.”

Hinter der Stiftung ERSCHAFFEN stehen Stockholm Internationale Messen, Der Schwedische Erfinderverein, ALMI Geschäftspartners, Vinnova, Das Patent und Markenamt, PRV und der Agne Johanssen Fond. Der Gedanke hinter dem Stipendium ist es technologische Innovationen und Kreativität zu stimulieren die später kommerzielle Möglichkeiten bringen.

Selbstverständlich geht die Ehre nicht nur an die Gründer Dick und Andreas sonder auch die Kollegen Adam, Markus und Henrik, unsere Kunden und Partner und an den Science Park Jönköping.

Dela
Kontaktperson

Dick Darelid

VD / Försäljning

dick@verendus.se
036 777 92 51

Tack för ditt meddelande!

Vi återkommer till dig inom kort.

 

Med vänliga hälsningar,

Team Verendus